De Vereniging

Bestuurfuncties

Praeses

De praeses van Sempiternus is de voorzitter van het bestuur. In die hoedanigheid zit hij/zij de bestuursvergaderingen, het Interdisputair en de Algemene Ledenvergaderingen voor. Tevens is de praeses naar buiten toe de woordvoerder namens het bestuur en de vereniging. Als praeses verzorg je het contact met externe partijen zoals andere verenigingen (IBOS), bedrijven en gemeentes (Stedelijk Overleg).

Vicepreases

De vicepraeses van Sempiternus is plaatsvervangend voorzitter van het bestuur. In die hoedanigheid zit hij/zij de bestuursvergaderingen, het Interdisputair en de Algemene Ledenvergaderingen voor als de praeses niet aanwezig kan zijn. Tevens is de vicepraeses verantwoordelijk voor het ledenbehoud, de introductieperiode, de Ledeninauguratie, jaarclubvorming, het actief betrekken van reünisten en het educatieve aspect binnen de vereniging. Een voorbeeld hiervan is het aanwijzen van mentoren voor de eerstejaarsleden. De vicepraeses is dan ook het gezicht richting de Hogescholen en de Reünisten.

Ab-Actis

De Ab-Actis van Sempiternus is verantwoordelijk voor de correspondentie binnen en buiten de vereniging. Zo verzorgd de Ab-Actis de uitnodigingen voor vergaderingen en evenementen, beantwoord hij/zij mails gericht aan de vereniging en is hij/zij verantwoordelijk voor het opstellen van bestuurswissel –en dankbrieven. Ook is de Ab-Actis verantwoordelijk voor het verenigingsblad ‘De Neus’ en de Jaarplanning. Tevens stelt de Ab-Actis notulen op van bijvoorbeeld bestuursvergaderingen, de vergaderingen van het Interdisputair en Algemene Ledenvergaderingen.

QUAESTOR

De Quaestor van Sempiternus is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Zo stelt hij/zij aan het begin van het jaar een begroting op, kent hij/zij budget toe aan de verschillende projecten binnen de vereniging, voert hij/zij budget controle uit, verricht hij/zij de dagelijkse betalingen, houdt hij/zij de boekhouding bij en is hij/zij in staat om de Kas Controle Commissie en de Algemene Ledenvergadering op een correcte wijze te informeren over de financiële staat van de vereniging. Tevens is de Quaestor verantwoordelijk voor het binnen halen en behouden van Sponsoren.

ASSESSOR SOCIËTEITSZAKEN

De Assessor Sociëteitszaken van Sempiternus is verantwoordelijk voor de taken rondom de Kroeg. Zo verzorgt de assessor de inkoop van drank, glazen en benodigdheden, maakt hij/zij een rooster voor Soccie en de Eerstejaars Tapploeg en zit hij vergaderingen van Soccie voor. Ook is de Assessor Sociëteitszaken gezamenlijk met de Praeses aanwezig tijdens vergaderingen van het Stedelijk Overleg en onderhoud hij/zij goed contact met de gemeente en politie.

ASSESSOR PR, PROMOTIE EN EVENEMENTEN

De Assessor PR, Promotie en Evenementen van Sempiternus is de creatieve geest binnen het bestuur, zo is de assessor verantwoordelijk voor het PR beleid en ludieke acties, voor het onderhouden van de website, voor het opzetten en coördineren van de Introductieweken en de opendagen en is hij/zij eindverantwoordelijk voor het Galaweekend.

Bestuur Meijer ‘2017-2018’

De Societeit

De Sociëteit gelegen aan het Grote Hoogstraat 13, door de leden vaak ‘de Kroeg’ genoemd, is de thuishaven van Sempiternus. Door de vele feesten en activiteiten welke op de Kroeg worden georganiseerd is onze Sociëteit een begrip onder studerend Leeuwarden. De Sociëteit staat onder leiding van de Sociëteitscommissie, kortweg Soccie. De leden van Soccie zijn te herkennen aan hun bordeaux rode truien.

Commissieoverzicht

Binnen Sempiternus kunnen alle leden zitting nemen in een commissie. Door zitting te nemen in een commissie vergroot je je kennis, bouw je aan je netwerk binnen -en buiten de vereniging en doe je ervaring op bij het organiseren van evenementen. Vaak wordt het zitting nemen in een commissie beloond met studiepunten vanuit de hogescholen. Op deze pagina is een overzicht te vinden van de commissies welke binnen Sempiternus actief zijn.

De Algemene Ledencommissie

De ALC dient ter ondersteuning van de Vicevoorzitter of het Algemeen Lid binnen het Bestuur. Deze commissie houdt zicht vooral bezig met het organiseren van de Introductietijd, het informeren van aankomend studenten, de lichting Inauguratie, ledenbehoud en het organiseren van netwerkevenementen. Gewapend met de leus ‘ALC Olé’ is deze commissie in de Introductieperiode vaak gekleed in hun commissie polo’s.

De Van Dale Commissie

De Van Dale Commissie dient ter ondersteuning van de Ab-Actis. De leden van deze commissie controleren de stukken voor de Ledenvergaderingen, externe stukken en de Neus op spelfouten en grammaticale onjuistheden.

De Neus Commissie

De Neus is het verenigingsblad van Sempiternus welke meerdere malen per jaar wordt uitgegeven. In de Neus zijn altijd de nieuwste roddels, wist-u-datjes, top-5-jes en verslagen van verenigingsevenementen te lezen. De Neuscommissie schrijft en publiceert de Neus.

De Kascontrole Commissie

De Kascontrole controleert de Quaestor. Deze commissie is druk bezig met het controleren van de begroting van onze vereniging.

De PR en Promotie Commissie

De PR en Promotie Commissie is het creatieve brein achter de vereniging. Zo dragen zij zorg voor het promotie materiaal, zorgen zij dat Sempiternus altijd goed wordt vertegenwoordigd op externe evenementen en opendagen en onderhouden zij de website.

De Gala en Event Commissie

Jaarlijks organiseert de Gala en Event Commissie grote feesten binnen en buiten de Kroeg. Zo organiseren zij een keer per jaar het driedaagse legendarische Galaweekend waar altijd veel leden en oud-leden op afkomen.

De Intro Commissie

De Intro commissie is verantwoordelijk voor de introductie periodes in september en februari. Zij zorgen er voor dat je een onvergetelijke Studiestartweek hebt. Ook organiseren zij de terugkomdag na de vakantie waar iedereen elkaar weer ziet na een prachtige zomer. De intro commissie staat samen het bestuur ook op de open dagen om actief leden te werven.